top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Seuraavat tiedot koskevat tämän verkkosivuston käytön aikana tapahtuvaa henkilötietojen keräämistä .

Laatimispäivä 21.6.2021

1. Rekisterin pitäjä
Valpas Dog Gear
Perilänniitty 5 B 58
FI-02600 Espoo

Y-tunnus: 3220069-9

valpasdoggear@outlook.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Maarit Hirvonen

3. Rekisterin nimi

Valpas Dog Gear asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Valpasdoggear.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja tilausten toimitusten hoitamiseen. Asiakas voi erikseen ilmoittautua myös postituslistalle, jolloin hänelle voidaan lähettää markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja:

  • etu- ja sukunimi, asiakasnumero

  • osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

  • tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)

  • asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu

  • suoramarkkinointilupa

  • tilausten postin seurantatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Valpasdoggear.com verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Tietojen luovutus

Verkkokauppa ylläpidetään Wix.com alustalla. Tietosi voidaan tallentaa Wix.comin tietovarastojen, tietokantojen ja yleisten Wix.com -sovellusten kautta, jolloin tietosi ovat tallennettuna suojatuille palvelimille palomuurin taakse.

Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja (vain sähköposti ja nimi) säilytetään rekisterinpitäjien käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä pääsee käsittelemään vain verkkosivuston ylläpitäjät, ja palvelin sijaitsee lukitussa tilassa

9. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus

bottom of page